Masa (kg)Rok uručenja do 19h
cena (din)
do 0,5250
od 0,5 - 2300
od 2 - 5390
od 5 - 10510
od 10 - 20700
od 20 - 30770,00
od 30 - 50970,00

Ukoliko postoje tehničke mogućnosti za prenos nedeljivih pošiljaka mase od 50 do 100 kg, za svaki kilogram preko 50 kg naplaćuje se dodatnih 50,00 dinara.