Masa (kg)Rok uručenja do 19h
cena (din)
do 0,5520
od 0,5 - 2600
od 2 - 5650
od 5 - 10810
od 10 - 201080
od 20 - 301350,00
od 30 - 501750,00

Ukoliko postoje tehničke mogućnosti za prenos nedeljivih pošiljaka mase od 50 do 100 kg, za svaki kilogram preko 50 kg naplaćuje se dodatnih 50,00 dinara.