Masa (kg)Rok uručenja do 19h
cena (din)
do 0,5350
od 0,5 - 2420
od 2 - 5550
od 5 - 10710
od 10 - 20980
od 20 - 301250,00
od 30 - 501650,00

Ukoliko postoje tehničke mogućnosti za prenos nedeljivih pošiljaka mase od 50 do 100 kg, za svaki kilogram preko 50 kg naplaćuje se dodatnih 50,00 dinara.